Encendre led amb la Raspberry Pi

Primers passos amb la Raspberry Pi. El circuit de la foto activa una entrada a la Raspberry Pi quan es polsa el botó, en resposta a aquesta entrada activem el led. Pràctica interessant perquè permet introduir el comportament de les entrades i sortides digitals.

I aquí tenim el codi utilitzat:

import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.OUT)
GPIO.setup(24, GPIO.IN)

var=1
while var==1 :
  if ( GPIO.input(24)== False ):
    GPIO.output(17, True)
    time.sleep(0.1)
  else:
    GPIO.output(17, False)
    time.sleep(0.1)

La Raspberry Pi utilitza la distribució d’Adafruit amb l’IDE de programació basat en Python.