Les constelacions des del Pont de Pedra de Girona

Molt bonic i ben aconseguit:

http://www.enacse.com/?c=enacse&t=constelacions