Problemes per instal·lar GRUB amb Jessie i discos >1TB

M’he trobat amb problemes per instal·lar Debian Jessie amb discos de 2TB en RAID1 software. En el moment de gravar el grub dóna error i no hi ha manera de sortir d’allà. La solució que he trobat és:

  • Crear una partició de 1MB a cada disco com a “reserved BIOS boot area”.
  • Crear les particions de swap i / a cada disco com a RAID.
  • Definir el RAID i les àrees de swap i la partició / com sempre.
  • En el moment de gravar el grub, troba la partició addicional i funciona.