veure els fitxers ocults OSX

Per activar que es vegin:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true ; killall Finder